Komise vybrala prvních 50 společností vedených ženami s cílem podpořit inovace v oblasti pokročilých technologií v Evropě

Komise oznámila březen 2022 výsledky první výzvy vyhlášené v rámci nového pilotního programu Women TechEU, který podporuje začínající podniky založené na pokročilých technologiích a vedené ženami. Výzva je financována v rámci pracovního programu pro evropské inovační ekosystémy Horizont Evropa, programu EU pro výzkum a inovace.

Komisařka pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež Marija Gabrielová v této souvislosti uvedla: „Jsem obzvláště hrdá na úspěšný výsledek první výzvy programu Women TechEU. Vysoký počet dosud nevyřízených žádostí potvrzuje, že je třeba, aby ženy pracující s pokročilými technologiemi získaly podporu pro své podniky v době, kdy začínají a čelí největším rizikům. Těmto 50 společnostem vedeným ženami pomůžeme s financováním, mentorstvím a možnostmi navazování kontaktů a v roce 2022 tento program rozšíříme.“

Program Women TechEU je zcela novou iniciativou Evropské unie. Program nabízí granty v hodnotě 75 000 eur na podporu počátečních kroků v inovačním procesu a na podporu růstu společnosti. Nabízí rovněž mentorství a koučování v rámci programu Evropské rady pro inovace (ERI) na podporu žen ve vedoucích pozicích a příležitosti k navazování kontaktů v rámci celé EU.

Na základě hodnocení nezávislých odborníků bude Komise podporovat první skupinu 50 společností vedených ženami z 15 různých zemí. Více než 40 společností má sídlo v členských státech EU, z toho pětina v zemích rozšiřujících program Horizont Evropa. Zhruba pětina rovněž sídlí v zemích přidružených k programu Horizont Evropa.

Společnosti navržené k financování vyvinuly špičkové a převratné inovace v celé řadě oblastí, od včasné diagnostiky a léčby rakoviny až po snižování negativních dopadů emisí metanu. Zabývají se cíli udržitelného rozvoje, jako je boj proti změně klimatu, omezení plýtvání potravinami, jakož i rozšíření přístupu ke vzdělání a posílení postavení žen.

Projekty budou zahájeny na jaře roku 2022 a očekává se, že jejich realizace bude trvat šest až dvanáct měsíců. Ženy ve vedoucích pozicích budou zařazeny do programu Evropské rady pro inovace na podporu žen ve vedoucích pozicích, kde se jim nabídne individualizované koučování a mentorství.

V návaznosti na velmi povzbudivou reakci na tento první pilotní projekt Komise v roce 2022 program Women TechEU prodlouží. Rozpočet pro příští výzvu bude navýšen na 10 milionů eur, z nichž bude financováno přibližně 130 společností (oproti 50 v tomto roce). Výzva bude zveřejněna v roce 2022.

Souvislosti

Pokročilé technologie tvoří více než čtvrtinu evropského ekosystému začínajících podniků, přičemž evropské společnosti zabývající se pokročilými technologiemi mají nyní celkovou hodnotu 700 miliard eur. Ženy jsou však v oborech využívajících pokročilé technologie stále nedostatečně zastoupeny.

Začínající podniky působící v oblasti pokročilých technologií založené na inovacích v oblasti inženýrství a pokroku ve vědě mají obvykle delší cykly výzkumu a vývoje a jejich vybudování často vyžaduje více času a kapitálu než u jiných začínajících podniků. Většina z nich by mohla zkrachovat hned v prvních letech, pokud by se jim nedostalo správné podpory a investic hned na začátku. Ženy působící v oblasti pokročilých technologií často čelí další překážce v podobě genderových předsudků a stereotypů, které převládají zejména v odvětvích, jako jsou technologie.

Pokud žena nedostane příležitost založit a vést technologickou společnost, ztrácí Evropa nejen talent a rozmanitost, ale také příležitosti k hospodářskému růstu.

Nový program Women TechEU řeší tento rozdíl v inovacích mezi muži a ženami tím, že podporuje začínající technologické podniky vedené ženami v době, kdy stojí na začátku a čelí největším rizikům. Prostřednictvím tohoto programu se EU snaží pomoci zvýšit počet začínajících podniků vedených ženami a vytvořit spravedlivější a prosperující evropský ekosystém pokročilých technologií.

Program Women TechEU je součástí řady opatření EU na podporu inovátorek. Mezi klíčové iniciativy patří Cena EU pro ženy inovátorky, ambiciózní cíle pro společnosti vedené ženami v rámci nástroje Evropské rady pro inovace „Accelerator“, genderově vyvážený výbor ERI, začlenění genderového rozměru do příslušných výzev ERI a pilotní index inovací v oblasti rovnosti žen a mužů a rozmanitosti pro sledování pokroku.

Cena EU pro ženy inovátorky obdržela v roce 2021 rekordních 264 přihlášek, což svědčí o rychle rostoucím počtu evropských začínajících podniků vedených ženami. Cena je oslavou žen, které stojí za průlomovými inovacemi v Evropě, a snaží se vytvářet vzory pro ženy a dívky na celém světě.

Zanechte nám kontakt
Ozveme se vám do 24 hodin

Pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.

Prosíme doplňte Vaše jméno a příjmení
Prosíme doplňte Vaši kontaktní e-mailovou adresu
Prosíme doplňte Vaše kontaktní telefonní číslo
Prosíme napište text zprávy.
Musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů