Instituce Finanční správy zahájily cílenou kontrolní akci s účelem prověření správnosti zdanění příjmů spojených s kryptoměnami (např. Bitcoin)

Vybrané objekty obchodující s kryptoměnami byly podrobeny analýze a daňové kontrole za zdaňovací období kalendářních roků 2019 a 2020. Ve shodě s platnou legislativou při zpracování dat a informací sekce daňové kontroly a analytiky Generálního finančního ředitelství zaznamenala daňové subjekty, které řádně nepřiznaly či neodvedly daň z příjmů plynoucích z těchto transakcí.

Stovky milionů CZK činil rozdíl mezi zjištěnými příjmy a informacemi tvrzenými daňovými subjekty v přiznáních k dani z příjmů fyzických či právnických osob těchto subjektů. Mezi nimi byly i případy, kdy daňové přiznání nebylo vůbec podáno.

Finanční správa zvolila cestu minimálního zatížení pro daňové subjekty umožňující jim dodatečně přiznat daňovou povinnost. Některé z nich tyto výzvy využily a podaly daňová přiznání i za období, která v této fázi nebyla prověřována.

U dalších případů bylo zjištění provedené správcem daně předmětem doměření daňové povinnosti u 80 % kontrolovaných daňových subjektů a k odhalení dalších podezření na nepřiznání příjmů plynoucích z obchodování s kryptoměnami. Zaznamenány byly i případy společného investování fyzických osob do kryptoměn, při jejichž odprodeji byly zhodnocené finanční prostředky vyplaceny na bankovní účet zastupující investující osoby, která je poté převedla podle smlouvy na účty jednotlivých investorů, z nichž velká část nesplnila svou povinnost přiznat a zaplatit daň.

Kontrolní činnost správce daně se i nadále zabývá zónou transakcí s kryptoměnami. Na základě tuzemské i mezinárodní spolupráce v oblasti daní probíhá výměna informací. Jedná se např. o orgány dohlížející na regulaci v oblasti boje proti praní špinavých peněz a o zahraniční daňové správy, které během své aktivity detekují subjekty, kterým plynou příjmy v souvislosti s kryptoměnami a jedná se o rezidenty České republiky. Zaměřují se také na kryptosměnárny, kryptoburzy, objekty provozující těžbu kryptoměn či poskytovatelé vybraných typů služeb specificky vázaných na kryptoměny.

Finanční správa současně době poskytuje daňové veřejnosti důležité informace s cílem seznámit daňové subjekty s danou problematikou v kontextu souvisejících daňových povinností. Zástupce generálního ředitele Finanční správy Jan Ronovský se k tomu vyjádřil takto: „Naším cílem je, aby byli daňoví poplatníci schopni si sami řádně a dobrovolně plnit své povinnosti bez nutnosti zásahu kontrolních útvarů finančních úřadů.“ V oblasti zdanění příjmů z kryptoměn vytváří Finanční správa také přímo využitelné materiály umístěné na webových stránkách.

Zanechte nám kontakt
Ozveme se vám do 24 hodin

Pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.

Prosíme doplňte Vaše jméno a příjmení
Prosíme doplňte Vaši kontaktní e-mailovou adresu
Prosíme doplňte Vaše kontaktní telefonní číslo
Prosíme napište text zprávy.
Musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů