Je tady Milostivé léto II! Zbavte se dluhů v období od 1. září do 30. listopadu

Peněženka

Od 1. září 2022 do 30. listopadu 2022 veřejnoprávní instituce umožní dlužníkům zaplatit nepříjemné dluhy. To vše bez nákladů exekuce a vysokých úroků. Využijte Milostivé léto II.

Účelem milostivého léta je poskytnout povinným dlužníkům možnost absolutně zastavit exekuci v co nejkratší době. Jedná se o exekuce před obdobím 28. října 2021 a dluhy u veřejných institucí a státních či polostátních podniků. Milostivé léto se nevztahuje na daňové a správní exekuce, které jsou vymáhané celní a finanční správou nebo správou sociálního zabezpečení.

Pro koho má tzv. milostivé léto význam? Nejrozsáhlejší využití je pro samotné povinné, kteří uhradí jistinu a příslušný paušál exekutorovi, a tím se zcela zbaví svého dluhu. Jistina je původní dlužná částka bez penále, úroků atp. Ta bude vyplacena pro oprávněné (instituce), kterým tito lidé dlužili. Soudním exekutorům se vyplatí část nákladů exekuce, k čemuž u bezvýsledných exekucí nedochází vůbec.

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek poznamenal: „Předpokládám, že v důsledku současné energetické krize a zvyšující se inflace je druhá vlna milostivého léta na místě. Může pomoci především těm, kteří se do akce nemohli zapojit loni. Například proto, že peněžní prostředky, se kterými mohli volně disponovat, použili na úhradu zvýšených cen za energie v souvislosti s pádem dodavatelů energií.”

„Celkový pokles počtu exekucí je přínosný nejen pro dlužníky, kteří dostanou šanci na život bez dluhů, ale současně má i velký celospolečenský význam, protože by měl vést ke snížení počtu osob pohybujících se v šedé ekonomice, a to s sebou nese i snížení nároků na sociální systém našeho státu,” dodává ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Shrnutí a hlavní změny nové právní úpravy:

  • do 3 měsíců od účinnosti změny zákona (od 1. 9. do 30. 11. 2022) povinní budou moci uhradit vymáhanou jistinu a paušální náhradu nákladů exekuce,
  • povinný bude nově muset v dané lhůtě soudnímu exekutorovi písemně oznámit, že žádá o zahájení postupu podle právní úpravy tzv. milostivého léta,
  • povinný žádá soudního exekutora o informování výše částky, která má být uhrazena pro splnění podmínek tzv. milostivého léta, nebo žádá, zda tato částka již byla vymožena přede dnem nabytí účinnosti tohoto návrhu; soudní exekutor má povinnost na tuto žádost odpovědět do 15 dnů od jejího doručení,
  • navýšení paušální náhrady nákladů exekuce soudního exekutora v rámci tzv. milostivého léta na 1500 Kč (1815 Kč s DPH); které povinný musí pokrýt dohromady s jistinou,
  • přesně se stanoví, v jakém míře soudnímu exekutorovi náležejí náklady exekuce, o kterých bylo rozhodnuto před 1. zářím 2022 a které byly před tímto datem vymoženy. Obdobná právní úprava se týká i nákladů oprávněného.

Na stránkách Člověka v tísni naleznete konkrétní příběhy a můžete spustit exekučního poradce.

Zanechte nám kontakt
Ozveme se vám do 24 hodin

Pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.

Prosíme doplňte Vaše jméno a příjmení
Prosíme doplňte Vaši kontaktní e-mailovou adresu
Prosíme doplňte Vaše kontaktní telefonní číslo
Prosíme napište text zprávy.
Musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů