Podpora přiměřených minimálních mezd

Bankovky

EU dnes definitivně schválila směrnici, která zlepší pracovní i životní podmínky pracovníků v EU a podpoří přiměřenost zákonných minimálních mezd.

Energetická krize započala éru šetření v každém směru. Proto zpráva o mzdách zajišťující vyšší životní úroveň je pozitivní pro všechny. Toho se dosáhne díky minimální mzdy a stanovování mezd prostřednictvím kolektivního vyjednávání.

Směrnice zaručí:

  • přiměřenou úroveň zákonných minimálních mezd
  • podpoří kolektivní vyjednávání o stanovování mezd
  • zlepší účinný přístup pracovníků k ochraně formou minimální mzdy na základě vnitrostátního práva

Obnova zákonných minimálních mezd se bude provádět nejméně každé dva roky (nebo nejméně každé čtyři roky v případě zemí, které používají mechanismus automatické indexace). Není ale předepsána výše minimální mzdy, které musí členské státy dosáhnout.

Co si představit pod pojmem přiměřenost zákonných minimálních mezd? Od členských států EU, které minimální mzdy uplatňují, se požaduje, aby zavedly procesní rámec pro stanovení a aktualizaci těchto minimálních mezd na základě souboru konkrétních kritérií.

Jak chápat podporu kolektivního vyjednávání o stanovování mezd? Směrnice chce dosáhnout navýšení počtu pracovníků, na které se kolektivní vyjednávání o stanovování mezd vztahuje. Pro tento cíl by členské státy měly podporovat kapacitu sociálních partnerů zapojit se do kolektivního vyjednávání. Konkrétně to znamená, že pokud míra rozšíření kolektivního vyjednávání nedosahuje prahové hodnoty 80 %, členský stát by měl vypracovat akční plán na podporu kolektivního vyjednávání, tzn. jasný časový plán a konkrétní opatření k postupnému zvyšování míry rozšíření kolektivního vyjednávání.

A co ochrana formou minimální mzdy? Směrnice vymezí jasná opatření států EU k přijmutí opatření ke zlepšení účinného přístupu pracovníků k ochraně formou zákonné minimální mzdy. Jedná se o kontroly prováděné inspektoráty práce, pokrok orgánů jasně zakročit proti zaměstnavatelům, kteří nedodržují předpisy a jednoduchá dostupnost údajů o ochraně formou minimální mzdy.

Souvislosti a další postupy

28. října 2020 byl dodán návrh Evropskou komisí dvěma stranám podílející se na normách, Radě EU a Evropskému parlamentu. Dne 6. prosince 2021 se Rada dohodla, 25. listopadu 2021 Parlament přijal mandát k jednání a dne 7. června po 8 kolech jednání se dospělo k dohodě o společném postoji mezi Radou EU a Evropským parlamentem.

Po 20 dnech vyhlášení bude směrnice platit v Úředním věstníku. Celé dva roky jsou určeny pro vstup platnosti této směrnice ve vnitrostátních právních předpisech.

Účetní firma Brno

Zanechte nám kontakt
Ozveme se vám do 24 hodin

Pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.

Prosíme doplňte Vaše jméno a příjmení
Prosíme doplňte Vaši kontaktní e-mailovou adresu
Prosíme doplňte Vaše kontaktní telefonní číslo
Prosíme napište text zprávy.
Musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů