Seznamte se s daňovými i dalšími novinkami pro rok 2023 - 1.díl

Seznamte se s daňovými i dalšími novinkami pro rok 2023 - 1.díl
S přicházejícím rokem 2023 vstupuje v platnost několik změn týkajících se jak občanů, tak firem. Zde je prvních pět novinek, které připravilo Ministerstvo financí.
Navýšení limitu ročního obratu pro povinnou registraci k DPH z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč

Dosavadní limit 1 mil. Kč je nastaven ve stejné výši již 18 let. Zaveden je od vstupu České republiky do EU. Změna představuje daňovou souhrnnou úsporu ve výši až 10 mld. Kč ročně. Dojde k výraznému snížení administrativní zátěže u malých podnikatelů, kteří nebudou mít povinnost registrovat se jako plátci DPH a plnit s tím související povinnosti (např. podávání daňových přiznání, kontrolních hlášení, aj.). Osoby, které dosud nebyly plátci a které během prosince přesáhnou hranici 1 mil. Kč, přičemž nepřesáhnou 2 mil. Kč, do systému DPH nebudou zapojeny, pokud se tak samy dobrovolně nerozhodnou. Zároveň plátci, kteří nepřesáhnou hranici 2 mil. Kč a dosud platili DPH, mohou zrušit registraci a ze systému DPH vystoupit. Podrobná metodická informace je publikována na stránkách Generálního finančního ředitelství zde: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-pridane-hodnoty/registrace-dph/informace-k-novele-zakona-dph-03122022
 
Zavedení tří pásem paušálního režimu daně pro OSVČ

Zvýšení limitu pro povinnost platit DPH na 2 mil. Kč s sebou od ledna 2023 přináší zvýšení hranice příjmů ze samostatné činnosti pro vstup do paušálního režimu daně. Z důvodu velmi širokého rozpětí příjmů paušalistů nemůže být měsíční paušální záloha pro všechny ve stejné výši, ale zavádí se 3 pásma odvozená od výše příjmů a uplatnitelného výdajového paušálu. Většinu OSVČ změna nezasáhne a příští rok budou platit paušální zálohy podle aktuálních odhadů ve výši 6 208 Kč v závislosti na vývoji průměrné hrubé mzdy v roce 2022 . První pásmo se týká všech OSVČ s ročními příjmy do 1 mil. Kč, dále OSVČ s příjmy do 2 mil. Kč s uplatnitelným 80% výdajovým paušálem a OSVČ s ročními příjmy do 1,5 mil. Kč s uplatnitelným 60% výdajovým paušálem. Druhé pásmo je určeno zejména pro OSVČ s ročními příjmy do 1,5 mil. Kč, které se z důvodu nižšího výdajového paušálu nevešly do prvního pásma, a také pro OSVČ s ročními příjmy do 2 mil. Kč s uplatnitelným 60% výdajovým paušálem. Třetí pásmo je pak určeno pro ostatní OSVČ s ročními příjmy do 2 mil. Kč, které se nevešly do nižšího pásma. Ve druhém pásmu budou OSVČ příští rok hradit fixní paušální zálohy ve výši 16 000 Kč měsíčně, ve třetím pásmu pak 26 000 Kč měsíčně.
 
  Celková paušální záloha Daň z příjmů Pojistné na důchodové pojištění Pojistné na veřejné zdravotní pojištění
osvc.png
 
 
Zvýšení částek ročního příjmu, do kterých se nemusí podávat daňové přiznání

Dosavadní limit byl stanoven na 15 000 Kč. Daňové přiznání bude nově podávat každý, jehož roční zdanitelné příjmy přesáhnou 50 000 Kč. Poplatník, který má další příjmy ze zaměstnání dosud podával daňové přiznání po dosažení 6 000 Kč, nový limit je 20 000 Kč.
 
Nepodnikající fyzické osoby s datovou schránkou nemají povinnost podávat elektronické daňové přiznání

Doposud pro nepodnikající fyzické osoby s aktivní datovou schránkou platila povinnost podávat elektronickou formou daňová přiznání. Od roku 2023 tuto povinost již mít nebudou. 
 
Snižení pokuty za pozdní podání kontrolního hlášení o polovinu, prodloužení lhůty pro jeho podání

Kromě pokuty 1000 Kč budou ukládany poloviční pokuty za pozdní podání, nebo nepodání kontrolního hlášení fyzickým osobám, s.r.o. s jediným společníkem fyzickou osobou a čtvrtletním plátcům DPH. Zároveň dochází k prodloužení lhůty pro podání následného kontrolního hlášení. Od výzvy do datové schránky od finančního úřadu bude pro tento úkon k dispozici 17 dnů.
Zanechte nám kontakt
Ozveme se vám do 24 hodin

Pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.

Prosíme doplňte Vaše jméno a příjmení
Prosíme doplňte Vaši kontaktní e-mailovou adresu
Prosíme doplňte Vaše kontaktní telefonní číslo
Prosíme napište text zprávy.
Musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů