Co se od nového roku mění pro podnikatele

Co se od nového roku mění pro podnikatele

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo přehled právních předpisů a změn týkajících se podnikatelů, které mají účinnost od 1. ledna 2023. Zde jsou některé z nich:

Daňový balíček
Zákon č. 366/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.


Daň z přidané hodnoty
Zvyšuje se limit ročního obratu pro povinnou registraci k DPH z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč. Osoby, které dosud nebyly plátci, a které během prosince přesáhly hranici 1 mil. Kč, přičemž nepřesáhly 2 mil. Kč, nejsou povinny se k DPH registrovat.

Daň z příjmů právnických osob a daň z přijmů fyzických osob
- Mimořádné odpisy pro roky 2022 a 2023
Prodlužuje se možnost uplatnění mimořádných odpisů na majetek zařazený v první a druhé odpisové skupině pořízený v letech 2022 a 2023.

- Daň z neočekávaných zisků - ,,windfall tax”
Bude fungovat jako 60% daňová přirážka aplikovaná na nadměrný zisk těchto firem stanovený jako rozdíl mezi základem daně v letech 2023-2025 a průměrem základů daně za poslední 4 roky navýšeným o 20 %. Dotkne segmentů jako je bankovnictví, výroba a obchod s elektřinou a plynem, těžba fosilních paliv, petrochemie, velkoobchod PHM. Platit má tři roky od 1. ledna 2023.

- Problematika nemovité kulturní památky
Novela zákona o daních z příjmů upřesňuje pro daňové účely definici kulturní památky a umožňuje poplatníkům, kteří dosud postupovali v podstatě v rozporu s aktuálními předpisy, se ve zdaňovacím období 2022 rozhodnout, jakým způsobem budou postupovat dále – tj. zda budou ke „kulturní památce“ dle předpisů do roku 1987, kterou ovšem od roku 1988 nelze formálně za kulturní památku považovat, i nadále z hlediska daní přistupovat jako k nemovité kulturní památce, či zda ji nově budou odpisovat jako běžnou nemovitou věc.

- Nesplnění podmínek pro odpočet na podporu pořízení majetku na odborné vzdělávání
Úprava reaguje na nemožnost naplnění podmínek pro odpočet na podporu pořízení majetku na odborné vzdělávání v době pandemie nemoci covid-19. Legislativním řešením je stanovení fikce, že ve zdaňovacích obdobích započatých od 1. dubna 2019 do 30. dubna 2021 je podmínka využití majetku na odborné vzdělávání splněna. To zajistí nejen to, že poplatníci za takové zdaňovací období nemusí zvyšovat základ daně o již uplatněný odpočet, ale také to, že si za takové zdaňovací období budou moci odpočet uplatnit, pokud teprve v takovém zdaňovacím období majetek pořídili nebo jej sice pořídili dříve, ale odpočet ještě neuplatnili celý, a zároveň ihned podmínku využití majetku pro odborné vzdělávání porušili.

Daň z přijmů fyzických osob
- Zavedení tří pásem paušálního režimu
Zvýšení limitu pro povinnost platit DPH na 2 mil. Kč s sebou přináší zvýšení hranice příjmů ze samostatné činnosti pro vstup do paušálního režimu daně. Z důvodu velmi širokého rozpětí příjmů paušalistů nemůže být měsíční paušální záloha pro všechny ve stejné výši, ale zavádí se 3 pásma odvozená od výše příjmů a uplatnitelného výdajového paušálu.

- Elektronická forma daňového přiznání
Osoby, kterým bude nově zřízena datová schránka ze zákona, musí dodržet elektronickou formu daňového přiznání.

 

Zanechte nám kontakt
Ozveme se vám do 24 hodin

Pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.

Prosíme doplňte Vaše jméno a příjmení
Prosíme doplňte Vaši kontaktní e-mailovou adresu
Prosíme doplňte Vaše kontaktní telefonní číslo
Prosíme napište text zprávy.
Musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů