Finanční správa u vybraných daňových subjektů výjimečně neuloží pokuty za nedodržení elektronického způsobu podání

Finanční správa u vybraných daňových subjektů výjimečně neuloží pokuty za nedodržení elektronického způsobu podání

Finanční úřady neuplatní pokutu ve výši 1 000 Kč u poplatníků, kteří mají od 1.1.2023 ze zákona zřízenu datovou schránku, a dopustí se chyb při podání daňového přiznání. Pokuta nebude uložena v případech, kdy poplatník v době od 1. 1. 2023 do 2. 5. 2023 nedodržel povinný elektronický způsob podání nebo podal daňové přiznání v nesprávném formátu či struktuře. Tolerovány budou i případy, kdy daňový subjekt podá přiznání elektronicky do 2. 6. 2023, ale nedodrží správný formát nebo strukturu. Opatření se však nevztahuje na pokuty za opožděné podání.


Od 1. 1. 2023 se významně rozšířil okruh osob, kterým je ze zákona zřizována datová schránka. Majitelé datové schránky mají povinnost podat daňové přiznání výhradně elektronicky, a to ve stanoveném formátu a struktuře. V této souvislosti došlo k nárůstu počtu chybně podaných daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob, popř. i právnických osob.

Daňové subjekty chybovaly zejména ve způsobu podání, neboť často podaly daňové přiznání na papírovém formuláři. U elektronického podání mnohdy přiložily daňové přiznání v nesprávném formátu, například v pdf namísto xml. Dočasnou toleranci různých vad podání uplatňuje finanční správa s ohledem na principy dobré správy, které by měly orgány veřejné správy aplikovat ve vztazích k soukromým osobám, mimo jiné též zásadu právní jistoty v situaci, kdy jsou zaváděny nové povinnosti.

Informace veřejnosti k postupu správce daně a vymezení dočasného tolerančního pásma najdete ZDE

„Ráda bych poděkovala pracovníkům finančních úřadů za jejich aktivní neformální komunikaci s poplatníky, kteří nepodali své daňové přiznání elektronicky, anebo ho podali v nesprávném formátu či struktuře. Naši pracovníci informovali desítky tisíc daňových subjektů o povinnostech vyplývajících ze zpřístupnění datové schránky zřízené ze zákona i o možných způsobech přihlášení, například prostřednictvím přístupových údajů do elektronického bankovnictví. Díky této aktivitě byla opravena většina chybných podání. Zároveň jsme tím zvýšili povědomí dotčených poplatníků o zřízení a zpřístupnění jejich datové schránky, které má zásadní dopady nejen do komunikace se správci daně, ale obecně do oblasti doručování ze strany všech orgánů veřejné moci,“ komentovala generální ředitelka Simona Hornochová.

Zanechte nám kontakt
Ozveme se vám do 24 hodin

Pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.

Prosíme doplňte Vaše jméno a příjmení
Prosíme doplňte Vaši kontaktní e-mailovou adresu
Prosíme doplňte Vaše kontaktní telefonní číslo
Prosíme napište text zprávy.
Musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů