Jak dopadl 101. průzkum AMSP ČR: Rodinné firmy a jejich postoj k zaměstnancům

Jak dopadl 101. průzkum AMSP ČR: Rodinné firmy a jejich postoj k zaměstnancům

Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky (AMSP ČR) provedla ve spolupráci s výzkumnou agenturou IPSOS průzkum zaměřený na rodinné firmy a jejich postoj k zaměstnancům. Průzkumu, který probíhal v dubnu 2023, se zúčastnilo 200 zástupců rodinných firem působících v Česku. Výsledky se porovnávaly s daty získanými v roce 2022. Průzkum byl zaměřený na následujících šest oblastí:

 • stav zaměstnanců,
 • benefity,
 • spolupráce se školami,
 • věkově starší a zahraniční zaměstnanci,
 • ekonomický stav firem,
 • předání firmy.

Výsledky z jednotlivých oblastí přinesly zajímavé statistické poznatky. O ty nejzásadnější jsme se s vámi rozhodli podělit.

Stav zaměstnanců rodinných firem

Více jak 40 procent zástupců rodinných firem přiznává, že mají nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců. Nejčastější skupinou chybějících profesí jsou:

 • opraváři a řemeslníci,
 • odborní a techničtí pracovníci,
 • specialisté.

Zajímavost: Průzkum ukázal, že situaci na trhu práce nijak zásadně neovlivnila ani pandemie koronaviru. Nedostatkové skupiny zaměstnanců rodinné firmy shánějí stejně jak během pandemie, tak i před a po ní.

Rodinné firmy se stávající situaci snaží řešit několika praktickými kroky. Mezi tři nejvíce využívané kroky patří:

 • navýšení mezd (více jak 31 procent dotázaných),
 • nástupní bonusy (22 procent dotázaných),
 • nabídka flexibilní pracovní doby (19 procent dotázaných).

I přes to, že se situace v malých a středních rodinných firmách nedá porovnávat se zázemím velkých nadnárodních gigantů, je zřejmé, že se rodinné firmy snaží nabídnout maximum z toho, co nabízí i velké společnosti. Výhodou malých rodinných firem pak zůstává fakt, že myslí v horizontu několika let, zatímco velké firmy jen v rámci fiskálního roku.

Nejčastější starostí malých rodinných firem se zaměstnanci jsou:

 • jejich nespolehlivost (11 procent dotázaných),
 • velké nároky na mzdu (8 procent dotázaných),
 • nedostatečná kvalifikace uchazečů (7 procent uchazečů).

Naopak, co se týče preferovaných vlastností, mezi nejvíce oceňované patří zejména:

 • spolehlivost (74 procent),
 • produktivita a efektivita (40 procent),
 • aktivní zájem o práci (21 procent).

Zajímavost: Z průzkumu vyplývá, že se rodinné firmy chovají ke svým zaměstnancům jako ke členům vlastní rodiny. Očekávají za to naprostou spolehlivost, která se jim zároveň dostává nejméně. Potřebou rodinných firem tak zůstává starý výrok Ježíše Krista: „Ať vaše ano znamená ano a vaše ne, ne.“

Benefity v rodinných firmách

Malé a střední rodinné podniky nabízejí nejčastěji následující firemní benefity:

 • stravenky (31 procent),
 • dovolenou navíc (29 procent),
 • příspěvek na stravování (27 procent).

Naopak mezi nejvíce uchazeči požadované benefity patří:

 • finanční odměna a vyšší bonusy (31 procent),
 • vyšší pravidelná mzda (13 procent),
 • možnost pracovat z domova, tzv. home office (11 procent).

Zajímavost: Trendem posledních let se u uchazečů staly finanční benefity, což aktuálně není v souladu s benefity, které preferují a nabízejí malé a střední rodinné firmy.

Rodinné firmy versus starší a zahraniční zaměstnanci

Třetí oblastí, kterou průzkum AMSP ČR sledoval, je podíl jak věkově starších, tak i zahraničních zaměstnanců v rodinných firmách. Výsledky jsou následující:

Věkově starší zaměstnanci

V rodinných firmách malého a středního rozsahu je průměrný věk okolo 42 let. Více jak 68 takových firem zaměstnává osoby starší 55 let věku.

Zajímavost: Ze statistiky jednoznačně vyplývá, že na zaměstnancích v letech rodinné firmy nejvíce oceňují jejich loajalitu, věrnost a pracovitost. Potvrzuje se tak Šalomounovo přísloví: „Šediny jsou korunou krásy.“

Zahraniční zaměstnanci

Šedesát procent malých a středních rodinných firem nezaměstnává zahraniční pracovníky. Mezi tři největší příčiny patří následující:

 • obava z jazykové bariéry,
 • příliš velká administrativní zátěž,
 • obava z pracovní morálky zahraničních zaměstnanců.

Zajímavost: Rodinné firmy mají v oblasti zaměstnávání zahraničních pracovníků jasný názor, který neplánují změnit ani v následujících letech.

Školy a rodinné firmy

Polovina malých a středních rodinných firem nespolupracuje se žádnou školou. Naopak firmy, které se školami spolupracují, se přirozeně zaměřují především střední odborná učiliště (více jak 21 procent) s cílem najít tam budoucí zaměstnance.

Nejčastější formou spolupráce se školou je:

 • sponzorování školy,
 • nabídka exkurzí pro žáky školy,
 • přednášky pro studenty.

Zajímavost: Jak vyplývá ze zkušeností ze sousedního Německa, intenzivní spolupráce rodinných firem s místními školami je naprosto zásadní pro co nejrychlejší získání praxe budoucích zaměstnanců.

Ekonomická situace v rodinných firmách

Pátou oblastí průzkumu bylo zhodnocení aktuální ekonomické situace v rodinných firmách. Z výsledků vyplynulo, že jsou majitelé rodinných firem větší optimisté a mají svou práci rádi, a i přes realistické vnímání negativních dopadů pandemie koronaviru a současné energetické krize. Opět se potvrzuje, že rodinné formy jsou tahouny ekonomiky.

Předávání rodinné formy

Poslední oblastí, kterou se letošní průzkum AMSP ČR věnoval, byla tendence předat firmu rodinnému příslušníkovi. Ze statistiky vyplynulo následující:

 • V roce 2022 chtělo firmu předat do rodinných rukou 61 procent rodinných firem.
 • V roce 2023 se toto procento snížilo na 55.
 • 57 procent rodinných firem disponuje zaměstnancem, který by byl schopen firmu v případě nutnosti převzít.
Zanechte nám kontakt
Ozveme se vám do 24 hodin

Pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.

Prosíme doplňte Vaše jméno a příjmení
Prosíme doplňte Vaši kontaktní e-mailovou adresu
Prosíme doplňte Vaše kontaktní telefonní číslo
Prosíme napište text zprávy.
Musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů