Co je ESG a co by měli podnikatelé vědět

Co je ESG a co by měli podnikatelé vědět

Rada Evropské unie schválila 28. listopadu 2022 směrnici o podávání zpráv podniků o takzvané udržitelnosti (zkráceně „CSRD“). Nahradila tím směrnici o nefinančním reportingu z roku 2014 (zkráceně „NFRD“) a zavedla tak nový jednotný standard pro finanční reporting napříč všemi státy EU. Zároveň se tím rozšířil okruh těch, kterých se reporting týká. Součástí nového reportingu je i povinnost zveřejňovat jak pozitivní, tak i negativní dopad jednotlivých společností na životní prostředí, zkráceně ESG. Co toto označení znamená? Čeho všeho se nová směrnice týká? A kdy začne platit?

Zkratka ESG

Zkratka ESG pochází z anglických slov Enviromental (environmentální), Social (sociální) a Governance (společenské). Označuje tři klíčové faktory používané k hodnocení vlivu a dopadu různých společností, a to jednak na životní prostředí, na společnost a na správu a řízení podniků. To, do jaké míry společnosti přispívají k pozitivním dopadům na dané tři oblasti, jim následně může poskytnout konkurenční výhodu.

Co konkrétně ale dané tři faktory zahrnují? V jakých všech oblastech se politika ESG projeví? Především jde o následující oblasti:

 • environmentální udržitelnost,
 • uhlíková stopa,
 • spotřeba vody,
 • dodržování lidských práv,
 • diverzita,
 • ochrana spotřebitelů,
 • dodržování principu rovnosti,
 • struktura investorů,
 • etika,
 • dobré životní podmínky pro zvířata,
 • vztahy mezi zaměstnanci,
 • investiční strategie,
 • ochrana osobních údajů,
 • struktura managementu společnosti,
 • odměňování managementu společnosti,
 • principy odpovědných investic.

Koho se týká v Česku

Koho se nový reporting ESG informací bude týkat v České republice? Doposud šlo o zhruba dvacet subjektů. Nově se tato povinnost dotkne více jak 1500 subjektů. Půjde především o následující společnosti:

 • obchodní společnosti splňující kategorizační kritéria velké účetní jednotky podle paragrafu 1b, odstavce 4 zákona o účetnictví,
 • malé a střední podniky, které jsou eminenty investičních cenných papírů, jež byly přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu,
 • některých podniků a společností mimo území Evropské unie, které ale na jejím území vykonávají významnou činnost.

Harmonogram termínů

Kdy začnou pravidla obsažená ve směrnici CSRD platit? Jejich uplatňování začne se začátkem roku 2024. Následně se projeví v následujících čtyřech fázích:

 • V roce 2025 budou mít první vybrané podniky podléhající již nyní směrnici NFRD z roku 2014 povinnost reportovat za rok 2024.
 • V roce 2026 budou muset reportovat za rok 2025 už i velké společnosti.
 • V roce 2027 budou za rok 2026 reportovat malé i střední podniky, Které byly přijaté k obchodování na regulovaném trhu.
 • Od roku 2029 budou mít povinnost reportingu za rok 2028 i společnosti ze třetích zemí mající vyšší obrat než 150 miliónů EUR a mající alespoň jednu pobočku na území Evropské unie.

Účinné řízení ESG v praxi

Ačkoliv se jednotlivá kritéria ESG projeví v různých společnostech různě, existuje celá řada aspektů a opatření, které mají všechny stejné. Jedná se především o ta následující:

 • Vytvořit školící a vzdělávací program ESG pro management firmy i jednotlivé zaměstnance.
 • Definovat si konkrétní cíle pro zlepšení v konkrétních oblastech ESG.
 • Zavést dohled nad dodržováním principů a požadavků ESG v dané společnosti.
 • Cíleně usilovat o pozitivní reporting ESG, například zavedením certifikátů ISO.
 • Využívat nástroje k udržitelnému financování k projektům, které mají pozitivní sociální a environmentální dopad.
 • Důsledně zveřejňovat veškeré informace o ESG ve výročních zprávách, případně i v jiných reportech.
Zanechte nám kontakt
Ozveme se vám do 24 hodin

Pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.

Prosíme doplňte Vaše jméno a příjmení
Prosíme doplňte Vaši kontaktní e-mailovou adresu
Prosíme doplňte Vaše kontaktní telefonní číslo
Prosíme napište text zprávy.
Musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů