MadamBusiness.cz - Vaše firma je jako moje vlastní

Jak si představujete účetní firmu, s níž byste chtěli spolupracovat? Měla by s vámi vlídně komunikovat, být transparentní, včas vás upozornit na možnosti optimalizace nákladů spojených se mzdami či daněmi. Myslíte-li si, že to je čirá fikce, možná byste se měli seznámit se společností JK EDIT, již založila Ing. Julie Kamanová. Úspěch svého podnikání postavila nejen na preciznosti, ale především proaktivním přístupu, v němž má naslouchání a vlídné slovo své nezastupitelné místo.

Jí patřily následující otázky:

Celá vaše profesní dráha je spjata s účetnictvím. Proč jste zvolila právě tento obor a kdy přišel první impulz k tomu začít v něm také podnikat?

Ohlédnu-li se, předpoklady se u mne objevily už během gymnazijních let. Vždy jsem byla systematik. Maturovala jsem dobrovolně z matematiky, což nebývalo zvykem. Vystudovala jsem manažersko-ekonomický obor na Mendelově univerzitě. Účetnictví mě bavilo pro svůj řád. Obor jsem zvolila kvůli široké možnosti uplatnění a líbila se mi jeho rozmanitost. Při zaměstnání se na mě začali obracet kamarádi s žádostí o vyhotovení daňového přiznání. Založila jsem si živnost. To byl podnět dělat něco pod vlastním vedením, podle sebe a tak, aby byli moji klienti spokojení. A to se dařilo. Lákalo mě to rozvinout.

Mohla byste přiblížit vývoj společnosti?

JK EDIT vznikla v roce 2016 a postupně se rozrůstala. Dnes má dvanáct účetních, hlavní účetní, mzdové oddělení a daňové oddělení. Jsme rychlí, přesní, flexibilní a svou osobní kulturu profesionála jsem společnosti vtiskla jako kulturu firemní. Mnoho lidí se zasekne na nejrůznějších překážkách. Vím ale, že všechno jde. Proto se ve firmě vždy věnujeme úkolům, dokud nejsou brilantně vyřešené. Myslím, že tím se velmi odlišujeme. Ale abych toho dosáhla, byl pro mne nezbytný vlastní profesní vývoj – od účetní, hlavní účetní až po vedoucí financí. Zdaleka to nebylo jen o každodenní rutině, ale také o vymýšlení postupů, konzultování se šéfy firem, tvorbě účetních a daňových vztahů mezi společnostmi, elektronických řešeních pro platební styk a účtování. Myslím si ale, že pro tento obor je klíčové rovněž mít odvahu a povahu. A za to, jaký mám charakter, vděčím rodičům a jejich přístupu.

Jakého dosavadního největšího úspěchu firma dosáhla?

Jsou tři. V roce 2021 jsme z 90 % obměnili celý kolektiv. Základem bylo vybrat lidi, kteří jsou proaktivní, týmoví a vůči klientům mají příjemné vystupování. Někteří mi to nevěří, ale po zkušenosti reference znějí asi takto: Jinou účetní už nechci. Druhým úspěchem je přijetí strategického partnera a parťáka do podnikání. Spolumajitelem firmy se stal podnikatel Ing. Jiří Jemelka, MBA, který sám vede vzkvétající firmu. Spolu naplňujeme vizi JK EDIT. Budujeme úspěšnou účetní a daňovou kancelář zaměřenou na kvalitu a přístup ke klientům. Do třetice jsme obdrželi divokou kartu od předsedy poroty soutěže Účetní firma roku 2021. Držte nám palce.

Na jaký okruh klientů se soustředíte?

Naší cílovou skupinou jsou klienti všech oborů z celé České republiky. Zaměřujeme se na firmy s ročním obratem od 20 do 600 miliónů korun. Ze zkušenosti je pro takto velké subjekty šikovnějším řešením předat zodpovědnost za tuto oblast účetní firmě. Má to výhody cenové i procesní. Může dojít k roční úspoře až 300 000 korun jen za účetní služby. U nás má klient navíc zaručenou zastupitelnost, odbornost a perfektní kvalitu po celou dobu spolupráce. To je naše největší deviza.

Znáte agendu řady firem, v čem nejčastěji potřebují pomoci?

Moudří majitelé i ekonomové se stále zajímají o možnosti zlepšení. Firmy ve velké většině potřebují dobře zorganizovat fungování ekonomického oddělení. Zastoupit činnost ekonoma, hlavní účetní a finančního manažera. Zanalyzovat postupy a termíny, stanovit odpovědné osoby a převzít trvalý dohled nad touto správou. Novinkou na trhu je naše činnost interim hlavní účetní. Umíme zajistit externí správu účetnictví dočasně i trvale. Pokud například odejde někdo z ekonomického týmu na nemocenskou, mateřskou či otcovskou dovolenou, je to ten moment, kdy ho u našeho zákazníka dokážeme plnohodnotně zastoupit. Vždy mám obrovskou radost, když si majitel oddechne se slovy: Škoda, že jsem o vás nevěděl dřív. Přesto je pořád potřeba mít na zřeteli, že za účetnictví, i když je delegováno účetní firmě, je zodpovědný vlastník podniku. Proto doporučuji svěřit správu této agendy jen prověřeným profesionálům.

Účetnictví je velmi citlivá záležitost, která se bez důvěry neobejde. Jak ji budujete? Která etická pravidla ctíte?

Důvěra má v našem oboru velmi hluboký význam. Budujeme ji s majitelem postupně, pomalu a trpělivě. Krok za krokem. Jako s někým novým, s kým se chcete poznat. Je přirozené, že jsou podnikatelé opatrní. Jde o jejich finance, výsledky tvrdé práce a zisk. Proto jim věnujeme tolik času, kolik je potřeba. Den, týden, měsíc. Nasloucháme tomu, jak podnik funguje, v čem se mu daří a co je obtížnější. Někdy až do detailu zkoumáme předmět podnikání, chceme vidět provoz. Chápeme pak lépe, proč je například obtížné sehnat nebo udržet lidi, jak důležitá je pověst v regionu, kde patří k velkým zaměstnavatelům. Základem etiky je mlčenlivost. Účetní ví všechno, co a kdy firma plánuje, jak to udělá. Už předvídá. To vše s hlubokým respektem ke klientovi.

Dává váš obor v něčem také prostor pro kreativitu nebo adrenalin? A je to vlastně žádoucí?

Dosažená preciznost v číslech je výsledkem počátečního adrenalinu. To je můj život. Nový klient a nová firma. Máme rádi výzvy. Ptáme se: Co tam bude jiného? Jak to uděláme? Zažili jsme to už? Ničeho se nebojíme a žádný dotaz nezůstane bez odpovědi. Kreativitu ze strany zpracovatele účetnictví často podnikatelé postrádají. Chtějí probrat možnosti, svoje nápady, a když nemají parťáka, jsou svázaní a mnohdy mrzutí. Účetní se s nimi příliš nebaví, nemá k tomu co říct a nechce být zdržována. Je jí to jedno! S námi, troufnu si říct, je to vždy naopak.

Podnikatelé i vrcholoví manažeři chtějí mít nad účetnictvím dokonalou kontrolu. Jakým způsobem toto zajišťujete?

Pokud chce mít pořádek v účetnictví, vybere si dobrou účetní firmu podle zkušeností, výsledků a referencí. Ale především podle přístupu. Řídíme se heslem, že jsme účetní kancelář, kterou budete mít rádi.

Dokáže dobrá účetní firma svému klientovi ušetřit nemalé peníze?

Někdy stačí i hodinová návštěva, kdy prokonzultujeme možnosti. Výsledkem debaty mohou být ušetřené statisíce na DPH. To se nám nedávno povedlo. Ale zbytek si nechám pro sebe. Není to nic nezákonného, jen správná metodika účtování a zamyšlení se nad tím, co a jak se fakturuje. Ptáme se, zjišťujeme a navrhujeme zlepšení. Náměty na to, jak ušetřit, se obvykle vynoří při kontrole účetnictví. U nových klientů začínáme právě tím. Podněty pro optimalizaci na sebe dlouho nenechají čekat. Jde o opravu zaúčtování rezervy, zaúčtování cenných papírů a vývoje softwaru, kontrolu a opravu mezd. Je toho řada. Velmi mě těší, když můžeme klientovi finance ušetřit.

Vaše společnost spustila službu účetnictví online. Mohla byste ji popsat?

Často se stává, že externí firma předá klientům jen hotové dílo. Nevidíte do té kuchařky, podle níž bylo postupováno, dotazy vznášíte až ex post. Službu jsme zavedli právě proto, aby měl klient do účetnictví přístup, mohl si zadat prvotní doklady. Vidí tak do své agendy, má o všem přehled, šetří náklady finanční i časové. Je to moderní přístup, který je přínosný pro všechny.

Diskutovaným tématem, bez ohledu na politickou situaci země, jsou daně. Myslíte si, že je daňový systém vzhledem k podnikům a podnikatelům nastaven optimálně?

Daňové zatížení v zaměstnanecké i podnikatelské sféře je u nás v porovnání například s Rakouskem mnohem nižší. To určitě k podnikavosti motivuje. I když možná někteří systém daní kritizují, je ve své podstatě nezbytný, to vidím ve své každodenní praxi. Za pozornost stojí hospodaření s některými vybranými daněmi. Zákon je však někdy vůči podnikatelům příliš tvrdý. Postihy za opomenutí daňových povinností nepovažuji za optimální. Problém vidím v tom, že o těchto věcech často rozhodují ministři až svévolně.

Dnes se digitalizace dotýká v určité míře všech oblastí lidské činnosti. Proměňuje také účetnictví?

Rozhodně. V roce 2000 jsem přebírala agendu po účetní, která vše precizně vedla v ruce. Odnesla jsem si z toho důraz na přesnost, evidenci a systematičnost. To je základ i pro digitálně vedené účetnictví. V digitalizaci vidíme budoucnost a zavádíme ji do našich služeb. Postupy zůstávají stejné, ale za dvacet let papíru již nebude třeba. Správa agendy bude snazší, a pro klienta tak bude jednodušší přejít k jinému zpracovateli účetnictví. Nicméně vstřícný a proaktivní přístup bude potřeba stále. To je doména člověka, do binární podoby jej lidstvo zatím překlopit neumí.

Hledáte inspiraci u některých úspěšných žen nejen ve vašem oboru?

Vidět úspěch druhého je vždy motivující. Mám-li jmenovat, pak Zuzana Čaputová coby slovenská prezidentka, protože oplývá moudrostí, je schopná a má charizma. Obdivuji také rektorku Mendelovy univerzity Danuši Nerudovou, která uvažuje o kandidatuře na prezidentku našeho státu. Za inspirující osobnost považuji mezzosopranistku Magdalenu Koženou, rodačku z Brna, která má tři potomky, je úspěšná a uznání sbírá po celém světě. Všechny mne upomínají na to, že jít si za vizí přináší ovoce.

Přiblížila byste vizi své firmy? Jaké bude její směřování v následujících letech?

Pracujeme na tom, aby se JK EDIT stala do pěti let jednou z předních účetních společností nejen v Jihomoravském kraji. Jsme a budeme vyhledáváni svým přístupem ke klientům, který je díky pečlivě vybranému týmu charakterově skvělých spolupracovníků zárukou a jistotou pro majitele firem, že jejich účetnictví je v souladu se zákony a v nejlepších rukou. K zákazníkově firmě se chováme jako k vlastní. Chceme, aby v ní měli skvělé lidi, vztahy a generovala zisk. A v tom můžeme pomoci.

Zdroj: Prosperita Madam Business

Zanechte nám kontakt
Ozveme se vám do 24 hodin

Pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.

Prosíme doplňte Vaše jméno a příjmení
Prosíme doplňte Vaši kontaktní e-mailovou adresu
Prosíme doplňte Vaše kontaktní telefonní číslo
Prosíme napište text zprávy.
Musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů