Finanční správa u vybraných daňových subjektů výjimečně neuloží pokuty za nedodržení elektronického způsobu podání

Finanční správa u vybraných daňových subjektů výjimečně neuloží pokuty za nedodržení elektronického způsobu podání

Finanční úřady neuplatní pokutu ve výši 1 000 Kč u poplatníků, kteří mají od 1.1.2023 ze zákona zřízenu datovou schránku, a dopustí se chyb při podání daňového přiznání. Pokuta nebude uložena v případech, kdy poplatník v době od 1. 1. 2023 do 2. 5. 2023 nedodržel povinný elektronický způsob podání nebo podal daňové přiznání v nesprávném formátu či struktuře. Tolerovány budou i případy, kdy daňový subjekt podá přiznání elektronicky do 2. 6. 2023, ale nedodrží správný formát nebo strukturu. Opatření se však nevztahuje na pokuty za opožděné podání.

Věnujte se lidem, kteří jsou pro Vás přínosem

Věnujte se lidem, kteří jsou pro Vás přínosem

Kteří jsou na stejné vlně, pomáhají Vám a pracuje se Vám s nimi dobře.
🙂To jsou kolegové, kteří posunují firmu vpřed, mají nápady, nikdy nejdou proti Vám.
Je lépe trávit čas, energii a nápady s těmito kolegy.

Poradkyně s vlastní metodologií, která už pomohla mnoha maminkám

Poradkyně s vlastní metodologií, která už pomohla mnoha maminkám

Začínala od úplné nuly. Poznala neúspěch. Přesto projevila neobyčejnou houževnatost a vytrvalost. Dominika Špačková se vypracovala na sebevědomou a talentovanou poradkyni, která pomohla už tisícům maminkám zachránit nebo probudit jejich byznys. Přitom je i ona partnerkou a maminkou v jedné osobě. Jak to celé začalo a co jí pomáhá být takovou, jaká je? Dominice jsme položili několik otázek.

Začala soutěž jihomoravských malých a středních podniků

Začala soutěž jihomoravských malých a středních podniků

Regionální hospodářská komora Brno vyhlásila soutěž s názvem SMEs4FUTURE. Určena je pro malé a střední podniky z Jihomoravského kraje.

Maminky podnikatelky aneb „maminkatelky“

Maminky podnikatelky aneb „maminkatelky“

Starověký král Šalomoun, známý svojí nadlidskou moudrostí, popsal ve svých příslovích roli úspěšné ženy. Ačkoliv ve starověku byly ženy často přehlíženy, Šalomoun s neobvyklou nadčasovostí napsal: „Kdo najde dobrou manželku? Má mnohem větší hodnotu než korály. Je jako obchodní lodě, zdaleka přiváží potraviny. Vyhlédne si pole a koupí ho. Díky své námaze vysazuje vinici. Vidí, že její obchodování je výnosné, její lampa v noci nezhasíná. Když přijde sníh, nedělá si starosti o svou rodinu, protože všichni mají teplé oblečení. Jejím oděvem je síla a nádhera a do budoucnosti se dívá s odvahou. Když otevře ústa, mluví moudře, na jazyku má zákon laskavosti. Dohlíží na chod své domácnosti a nejí chléb lenosti. Její děti vstávají a prohlašují ji za šťastnou, i její manžel vstává a chválí ji.“

Ministerstvo financí: ekonomika neklesne, inflace zmírňuje

Ministerstvo financí: ekonomika neklesne, inflace zmírňuje

Ministerstvo financí vydalo na svých webových stránkách dubnovou predikci. Z ní vyplývá, že česká ekonomika letos bude stagnovat, a to díky růstu HDP o 0,1 procenta.

Finanční správa rozhodla o zrušení 77 územních pracovišť finančních úřadů

Finanční správa rozhodla o zrušení 77 územních pracovišť finančních úřadů

Ministerstvo financí a Generální finanční ředitelství provedlo důkladnou analýzu využívání územních pracovišť finančních úřadů a rozsahu jimi zajišťovaných činností a přistoupí ke zrušení 77 územních pracovišť. Jejich činnost bude ukončena k 1.7.2023. Změny jsou prováděny v rámci cíle zefektivnit státní správu. Občané dotčených obcí budou moci pro konzultační služby v úředních dnech využít telefonických kontaktních linek provozovaných příslušnými finančními úřady. Osobní kontakt a pomoc daňovým subjektům v souvislosti s podáváním daňových přiznání zajistí pracovníci finančních úřadů během svých častějších výjezdů do dotčených obcí.

Adrenalin

Adrenalin

Co mě nejvíc baví a zároveň je to adrenalin, kdy nevím, jak to dopadne?
NOVÉ VĚCI.
Jedině nové nápady, zkoušení a zavádní nových věcí a postupů nás posunuje vpřed.

Efektivita

Efektivita

V tomto roce jsme se zaměřili na efektivitu.
Víte, jak to vypadalo, když jsme ji neměřili?
Nacpala jsem si do nákladů všechno.
Také jsem pak nic nemohla sledovat.
 🙂
Změna...

Osobní schůzky s příběhem

Osobní schůzky s příběhem

Osobní schůzky s majiteli a jednateli firem jsou bezednou studnicí příběhů.
Třeba tento mě donutil se zamyslet...
😉
Co bere paní účetní nejvíce času nebo co je nestandartní?
Moje klasická otázka, kdy přijdu na fungování firmy i spoustu věcí hned.
😉

Zanechte nám kontakt
Ozveme se vám do 24 hodin

Pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.

Prosíme doplňte Vaše jméno a příjmení
Prosíme doplňte Vaši kontaktní e-mailovou adresu
Prosíme doplňte Vaše kontaktní telefonní číslo
Prosíme napište text zprávy.
Musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů